Bouw mee aan ons nieuwe dierenhospitaal

Sinds de oprichting in 1972 rijden we elk jaar meer ambulanceritten. Momenteel rijden we 17.500 ritten per jaar. Dit komt onder meer door uitbreiding van het werkgebied, maar ook door een toename van het aantal hulpvragen voor dieren. Daarmee is het aantal dieren dieren dat wordt opgevangen en verzorgd in het dierenhospitaal ook gestegen. Op dit moment vangen we ongeveer 1.500 zieke en gewonde dieren op. Dit zijn huisdieren zoals honden, katten en konijnen. Maar we bieden noodopvang ook aan in het wild levende dieren zoals vossen, reeën en egels die in de problemen zijn geraakt.

Meer ruimte voor alle dieren

Gebrek aan ruimte is in het huidige gebouw een groot knelpunt. Daarom willen we graag een nieuw dierenhospitaal bouwen waar ruimte is voor een optimale huisvesting van de dieren zoals vergroting van ruimten, uitbreiding van het aantal quarantaines, mogelijkheden voor groepshuisvesting van dieren en opvangruimten per diersoort . Meer ruimte betekent minder stress voor dieren en daardoor een sneller herstel. Daarnaast worden op het terrein stallen gemaakt voor de opvang van paarden, landbouwhuisdieren en pluimvee en noodopvang voor in het wild levende dieren. Ons terrein wordt verder op een natuurlijke manier heringericht met oog voor de leefomgeving van dieren. We willen ten slotte niet alleen rekening houden met de dieren die we opvangen, maar ook met de dieren in onze omgeving.

 

ree-1-web 1 © Dierenambulance Den Haag kittens 14w

Meer ruimte voor mensen

Daarbij is in een nieuw gebouw ruimte voor meer werkplekken waardoor we meer vrijwilligers en personen met een (lichamelijke) beperking ruimte kunnen bieden om werkzaamheden uit te kunnen voeren bij onze stichting. Het belangrijkste doel van het nieuwbouwproject is daarom het creëren van ruimte voor mens én dier.

Duurzaamheid!

Dit wordt bereikt door het bouwen van een duurzaam en energieneutraal dierenhospitaal waarin sterk rekening is gehouden met het milieu. We willen graag weer zeker 50 jaar met het hospitaal vooruit.

 Help je ons?

Natuurlijk kost het gehele project geld.

Wil je ons helpen en …

  • donateur worden? Kijk dan op ‘Ik wil doneren’
  • een bijdrage overmaken? Dat kan op ons bankrekeningnummer NL87 TRIO 0197 6641 99 (Triodosbank)
  • zelf een sponsoractie opstarten? Dat is fantastisch.  Heb je een leuk idee? Neem dan contact op met Henny

Namens de dieren veel dank!

Recent Posts